Pse nuk po marr ftesa në emailin tim për çdo anketë?

Jo të gjitha anketat njoftohen me email. Nëse jeni të informuar përmes emailit ose njoftimeve të panelit, varet nga kompania që publikon hulumtimin dhe ne nuk kemi asnjë ndikim në të.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.