Kush mund t'i bashkohet TGM Panel Albania?

ushdo që është 16 vjeç e lart dhe aktualisht banon në Shqipëri. Duke qenë se anketat tona janë online, ju duhet të keni akses në internet, pavarësisht nga pajisja që do të përdorni: PC, laptop, telefon / smartphone ose tablet.

Pra, për të na u bashkuar duhet:

• të jeni mbi 16 vjeç

• të jetoni në Shqipëri

• të keni akses në Smartphone, tablet ose PC

• të pranoni Rregullat dhe Kushtet si dhe Politikën tonë të Privatësisë

të regjistroheni në panel

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.