A mund t'i shoh përgjigjet e mia për ndonjë anketë në panelin tim?

Vetëm përgjigjet që keni dhënë në anketat e profilit janë të dukshme në panel. Përgjigjet për anketat e tjera nuk janë të dukshme në llogarinë tuaj të panelit.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.