Какво е TGM Panel?

TGM Panel принадлежи към доставчика на глобални пазарни проучвания - TGM Research FZE. TGM Panel провежда проучвания в интернет от името на водещи компании за маркетингови проучвания. Проучванията обхващат широк спектър от теми като: продукти, марки, реклами, както и други теми от общ интерес. Маркетингови изследователи от бизнеса, агенции, образователни институциии и медии се свързват с нас, за да съберат информация и мнения от участниците в нашите проучвания.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.