TGM Панел гэж юу вэ?

TGM Панел нь дэлхийн зах зээлийн судалгааны нийлүүлэгч болох TGM Research FZE компанид харьяалагддаг. TGM Панел нь зах зээлийн судалгааны тэргүүлэх компаниудын нэрийн өмнөөс Интернет эсвэл Гар утсан дээр судалгаа хийдэг. Судалгаанууд нь бүтээгдэхүүн, брэнд, зар сурталчилгаа болон бусад нийтлэг сэдвүүдийг хамардаг. Бизнес, агентлаг, боловсрол, хэвлэл мэдээллийн зах зээлийн судлаачид манай панелд оролцогчдоос мэдээлэл, санал цуглуулахын тулд бидэнтэй холбогддог.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.