Би Найзууд/гэр бүлийн гишүүд/бусдыг нэгдэхийг урьж болох уу?

Мэдээжийн хэрэг! Бид таныг найзуудаа нэгдэхийг урихыг зөвлөж байна! Манай түншлэлийн хөтөлбөр нь хамтран ажиллагсад, Фэйсбүүкийн найзууд, гэр бүлдээ TGM Панелийг санал болгож, тэдэнд төлбөртэй судалгаанд оролцохыг санал болгох боломж олгодог.

Холбоосоор тань бүртгүүлсэн хариулагчдын авсан цалингийн тодорхой хувийг та авах болно. Та тэдэнд онцгой түншлэлийн холбоосыг өгч, TGM Панелд бүртгүүлж, судалгааны урилгад хариу өгөхийг санал болгоход хангалттай. Найзууд тань манай панелийг бусдад санал болгох боломжтой.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.