Хаягаа хэрхэн идэвхжүүлэх вэ?

Бүртгэлийн явцад оруулсан имэйл хаяг руу идэвхжүүлэх холбоостой мэйл илгээгдэх болно. Хаягаа идэвхжүүлэхийн тулд холбоос дээр дарна уу.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.