Би хаягаа устгаж болох уу?

Таныг манай багийн гишүүн байхдаа таатай байна хэмээн найдаж байгаа ч та TGM Панелийн бүртгэлээ хүссэн үедээ цуцалж болно. Өөрийн панел хаяг руу нэвтэрч, Тохиргоо руу очоод дараах сонголтыг хийнэ үү: Хаяг хаах. Мэдээллийг устгахад хэдэн өдөр шаардлагатай байж болзошгүйг анхаарна уу. Энэ хугацаанд та татгалзахаа илгээхээс өмнө үүсгэсэн эсвэл дуусгасан мессежийг биднээс хүлээн авах боломжтой хэвээр байна. Таны хаяг хаагдсаны дараа дахин сэргээх боломжгүй гэдгийг санаарай.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.