Хэрхэн нууц үгээ шинээр авч/өөрчилж болох вэ?

Хэрэв та нууц үгээ мартсан бол нэвтрэх хуудсан дээрх "Нууц үгээ мартсан" дээр дарж, зааврыг нь дагаж шинээр авч болно. Хэрэв та нууц үгээ өөрчлөхийг хүсвэл дээр дурдсан аргаар эсвэл дэлгэцийн баруун дээд хэсэгт байрлах профайл хаягийн тохиргооны тэмдэг дээр дарж > Хаягийн тохиргоо > Нууц үг солих дээр дарж, дараа нь зааврыг нь дагана уу.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.