Имэйл хаягаа хэрхэн өөрчлөх вэ?

Та дэлгэцийн баруун дээд буланд байрлах профайл хаягийн тохиргооны тэмдэг > Хаягийн тохиргоо > Имэйл өөрчлөх дээр дарж дараа нь өгсөн зааврыг дагаж и-мэйл хаягаа өөрчилж болно.

Имэйл хаягийг тань өөрчилсний дараа бүх төлбөрийг 7 хоногийн турш хаана гэдгийг анхаарна уу.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.