Би профайл хаягийн судалгааны хариултыг хэрхэн өөрчлөх вэ?

Аюулгүй байдлын үүднээс профайл хаягийн судалгааны мэдээллийг 2 долоо хоногт зөвхөн нэг удаа өөрчлөх боломжтой.

Та хаягаа тохируулж, энэ мэдээллийг анх удаа бөглөснөөс 2 долоо хоногийн дараа хүссэн өөрчлөлтөө хийх боломжтой болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.