Хаяг руугаа нэвтрэхэд асуудал үүсээд байна

Хэрэв та нэвтрэхийг оролдох үед "алдаатай мэдээлэл" гэсэн мессеж гарч ирвэл энэ нь таны имэйл эсвэл нууц үгийн аль нэг буруу байна гэсэн үг юм. Та зөв мэдээлэл оруулсан эсэх, бичихдээ том үсгээр бичээгүй байгаа эсэхийг шалгана уу. Хэрэв та нууц үгээ мартсан бол "Нууц үгээ мартсан" дээр дарж зааврыг дагана уу.

Аюулгүй байдлын үүднээс та хэд хэдэн удаа буруу нууц үгээр нэвтрэхийг оролдвол таны хаяг блоклогдох магадлалтай бөгөөд энэ тохиолдолд та дэмжлэгтэй холбоо барих хэрэгтэй болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.