Яагаад өөрийн профайл хаягийн мэдээллийг панелд хадгалж болохгүй байна вэ?

Энэ асуудал нь хөтчийн хуучин кэштэй холбоотой байх магадлалтай. Хөтөчийнхөө кэшийг цэвэрлэнэ үү. Цэвэрлэсэн ч ажиллахгүй бол күүкигээ мөн цэвэрлэнэ үү.

Та мөн өөр вэб хөтөч ашиглан профайл хаягаа бөглөж, оруулсан мэдээллийг хадгалахыг оролдож болно.

Доорх холбоосууд дээр дарж күүки болон кэшээ хэрхэн цэвэрлэж болохыг харна уу:

Reset cookies on Android

Reset cookies on iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.