Миний хаягийг яагаад Cint хаасан бэ? Блокноос гаргаж болох уу?

TGM энэ мэдээлэлд хандах эрхгүй тул асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд доорх холбоос дээр дарж Cint-тэй шууд холбогдоно уу.

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.