Мога ли да имам няколко профила?

Не. Не е разрешено да създавате повече от един профил. Опитът да регистрирате няколко профила може да доведе до прекратяване на профила Ви и загуба на всички събрани точки. Това е ясно изразено в нашите Общи условия, които приемате при регистрацията.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.