Оноо / хаягийн үлдэгдлээ хаанаас харж болох вэ?

Өөрийн хаяг руу нэвтэрч оноогоо харна уу. Хэрэв та нэвтэрсэн бол "Шагнал авах" дээр дарж үлдэгдэлээ харах болно. Та мөн төлбөрөө авахаас гадна шагналын түүхээ шалгах боломжтой.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.