Paypal гэж юу вэ?

PayPal нь төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч юм. Paypal нь хүн бүрт и-мэйл хаягаа ашиглан найдвартай, хялбар, хямд өртгөөр мөнгө илгээх, хүлээн авах боломжийг олгодог. Та энд бүртгүүлж болно: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.