PayPal-р хэрхэн төлбөр авах вэ?

Эхлээд www.paypal.com руу орж хаяг нээнэ үү. Таны Paypal хаяг таны судалгаа хүлээн авдаг имэйл хаягтай (бид зөвхөн энэ имэйл рүү мөнгө илгээдэг) ижил байх нь маш чухал. Хэрэв танд Paypal хаяг байгаа бол TGM Панел дээр ашигладаг имэйл хаягаа нэмж болно (Өөрийн PayPal тохиргоо руу орно уу)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.