Трябва ли да участвам във всяко проучване?

Ние сме много щастливи, когато приемете нашите покани и споделяте Вашето мнение с нас! Очевидно зависи от Вас да прецените дали искате да участвате във всяко едно проучване. Но помнете – в колкото повече проучвания участвате, толкова повече пари ще спечелите!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.