"GCodes" гэж юу вэ?

GCodes шагналын кодууд нь олон төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд зарцуулагдах цахим бэлгийн картууд юм. Амьдарч буй улс орноос тань хамааран сэтгүүлээс авахуулаад гар утасны төлбөр, аяллын эрхийн бичиг хүртэл бүх зүйлд ваучераа зарцуулах боломжтой (илүү ихийг мэдэхийн тулд GCodes Түгээмэл асуулт хариулт хуудсанд зочилно уу).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.