Би судалгаанд оролцсон боловч ямар ч шагнал аваагүй

Ийм зүйл тохиолдох олон шалтгаан бий:

• Үйлчлүүлэгч төслийг цуцалж болно

• Сэжигтэй үйлдэл илэрсэн

• Та энэ судалгааг өөр судалгааны панел дээр аль хэдийн бөглөсөн байж болзошгүй тул систем үүнийг илрүүлж, татгалзана. Судалгаа бүрийг панелаас үл хамааран зөвхөн нэг удаа бөглөж болно.

• Хөтчийн хуучин кэш нь хэрэглэгчийн профайл дахь үлдэгдэл шинэчлэлийг удаашруулдаг. "Шагнал" цонх руу орж кэшээ цэвэрлэж, үлдэгдлээ шалгана уу

Хэрэв судалгаа дуусгасны дараа техникийн асуудал гарч, алдаа гарсан хуудас гарч ирвэл алдаа гарсан дэлгэцийн зураг болон судалгааны дугаарыг бидэнд илгээнэ үү.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.