Започнах анкета, но не успях да я завърша. Каква е причината за това?

Има няколко причини, поради които това може да се случи, включително:

1. Проучванията вече са приключили: Проучванията се провеждат за определен период от време. След като бъде достигнат крайният срок, няма да можете да започнете анкетата. Препоръчваме Ви да отговаряте на поканите за проучване възможно най-скоро.

2. Извън целта или извадката: Понякога профилът Ви не отговаря на критериите за проучване, което означава, че сте извън целевата група за дадено проучване. Проучванията, в чиято извадка не попаднете, не се считат за напълно завършени и за тях не получавате награди.

3. Двойно участие: Ако вече сте участвали в проучване (завършено или от което сте изключен) и опитате да го започнете отново, няма да имате достъп до въпросника.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.