Шинэ судалгааны талаар надад яаж хэлэх вэ?

Бид таны бөглөх шинэ судалгаа гарч ирэх тутам та энэ тухай имэйл авах бөгөөд та энэ имэйлээс судалгаанд шууд хандах боломжтой болно. Тэндээс судалгаа бүрийн тодорхой шагналын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, судалгааны үргэлжлэх хугацааг олох болно. Хэрэв та манай мессеж илгээх системд бүртгүүлсэн бол таны хөтөч эсвэл гар утсан дээрээ урилга очих боломжтой. Мөн бид судалгаанд оролцох урилгыг таны оруулсан дугаар руу мессежээр илгээж болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.