Защо не получавам анкети? / Колко често ще ми бъде предлагано да участвам в проучвания?

За съжаление не можем да определим колко покани ще получавате на ден. Не можем да Ви кажем и кога ще ги получавате, тъй като проучванията се изпращат автоматично, когато профилът Ви отговаря на изискванията на проучването. Участниците се избират на случаен принцип и може да има предварителен подбор в зависимост от различни критерии като възраст, пол, местоположение и др. За да увеличите шансовете си, уверете се, че всички теми в потребителския ви профил са попълнени. Членовете с напълно завършени профили имат приоритет и имат повече шансове да получат покана за проучване.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.