TGM Панел судалгаа эсвэл вэбсайт энгийн харагдахгүй байна.

Вэбсайтынхаа күүки болон боломжтой бол кэшийг устгаад хуудсыг дахин ачаална уу.

Доорх холбоосууд дээр дарж күүки болон кэшээ хэрхэн цэвэрлэж болохыг харна уу:

Reset cookies on Android

Reset cookies on iOS

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.