Судалгаа байгаа талаар имэйлээр мэдэгдэл ирдэг ч шалгахад олдохгүй байна.

Харамсалтай нь, заримдаа судалгааг үйлчлүүлэгч маш хурдан хаадаг. Тодорхой судалгаанд оролцогчдын хязгаарлагдмал тоо таныг оролцохоос өмнө хүрсэн байж магадгүй. Тиймээс урилгад аль болох хурдан хариу өгөх нь маш чухал юм.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.