Би яагаад бүртгүүлсэн хэлээсээ өөр хэлээр судалгаа хүлээн авсан бэ?

Харамсалтай нь бид асуулгын хэлний сонголтод нөлөө үзүүлэх боломжгүй. Заримдаа та өөр хэл дээрх судалгааг хүлээн авч болох бөгөөд энэ тохиолдоход үүнийг үл тоомсорлож, өөр судалгаанд хариулаарай.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.