Би яагаад одоогоор ямар ч судалгаа аваагүй байна вэ?

Панел дахь таны профайл тухайн судалгааны урьдчилсан шалгууртай тохирч байвал судалгаа илгээгддэг.

Цахим шуудангийнхаа "Спам" хавтсыг шалгана уу. Ихэвчлэн энэ хавтаст судалгааны урилга ирдэг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.