Би бүрэн бөглөсөн профайлтай ч тэнцэхгүй судалгааг яагаад аваад байна вэ?

Зарим судалгаа нь судалгааг нээсний дараа л профайлаас тань мэдээлэл авдаг. Манай хамтрагчид таны профайл дахь мэдээлэлд хандах эрхгүй тул эдгээр урилгыг илгээсэн байдаг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.