Как ще разбера за нови проучвания?

Всеки път, когато имаме ново проучване за Вас, ще получите имейл, който ще Ви уведоми, че имате достъп до анкетата директно от имейла. Ще намерите подробности за конкретната награда за всяко проучване, както и неговата продължителност. Ако се абонирате за нашата система за изпращане на съобщения, можете да получавате покани във Вашия браузър или мобилен телефон. Може също така да Ви изпратим SMS на номера, който сте предоставили, с покана за проучването.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.