Яагаад зарим судалгааг зөвхөн компьютер эсвэл ухаалаг гар утсан дээр бөглөх ёстой вэ?

Хамтрагчдаас өгсөн асуулгын техникийн үзүүлэлтүүдэд бид нөлөө үзүүлэх эрхгүй. Техникийн шалтгааны улмаас судалгаа нь зөвхөн тодорхой төхөөрөмж дээр зөв ажиллах тохиолдол байдаг.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.