TGM-ээс ирсэн имэйлүүд спам хэсэг рүү ирээд байна. Би яах ёстой вэ?

Та имэйл тохиргоондоо TGM Панелийн имэйл хаягийг цагаан жагсаалтад оруулснаар энэ асуудлыг шийдэж болно.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.