Монгол TGM Панелд хэн нэгдэх боломжтой вэ?

16 ба түүнээс дээш настай, одоогоор Монгол Улсад оршин сууж буй хүн бүр нэгдэх боломжтой. Манай судалгаанууд онлайн байдаг тул та компьютер, зөөврийн компьютер, утас/ухаалаг утас, таблет гээд ашиглаж байгаа төхөөрөмжөөс үл хамааран интернетэд холбогдох боломжтой байх шаардлагатай.

Нэгдэхийн тулд та:

• 16-аас дээш настай байх

• Монголд амьдардаг

• Ухаалаг утас, таблет эсвэл компьютероос хандах боломжтой

• Манай Үйлчилгээний Нөхцөл, Нууцлалын бодлогыг хүлээн зөвшөөрсөн байх

панелд бүртгүүлсэн байх

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.