Колко време ще ми отнеме попълването на всяка анкета?

Повечето анкети ще бъдат между 10-15 минути, тъй като една типична анкета се състои от общо 20 до 30 сравнително кратки въпроса. От време на време ще има по-дълги анкети с по-сложни въпроси. Дори и най-дългите анкети, обаче, не трябва да отнемат повече от 25 минути. Винаги съобщаваме очакваното време в описанието на изследването.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.