Мога ли да изтрия профила си?

Въпреки че се надяваме, че ще сте доволен да бъдете член на нашия панел, можете да се откажете от TGM Panel във всеки момент. Влезте в панела на профила си, отидете на Настройки и изберете опция: Изтриване на профила. Имайте предвид, че изтриването на данни може да отнеме няколко дни. През това време все още можете да получавате съобщения от нас, които са били създадени или завършени, преди да извършите отказ.

Запомнете - след като профилът ви е закрит, не можете да го възстановите отново.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.