Ще получавам ли имейл съобщения от трети страни, извън TGM Panel?

Не. При никакви обстоятелства TGM Panel не дава, отдава или не продава Вашият имейл адрес на никого, нито позволява изпращането на съобщения от трети страни. Данните, които сте предоставили при регистрацията и при актуализирането на потребителския си профил, се използват единствено с цел избиране на участници за проучвания и други съобщения относно членството в панели.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.