Колко пари мога да спечеля?

Сумата на парите, които можете да спечелите, зависи от това колко често участвате в нашите проучвания и от дължината на анкетата. Обикновено, колкото по-дълго е проучването, толкова по-добре заплатено е. Специалната награда варира в зависимост от проучването. Ще получите точните данни за възнаграждението за всяко проучване в имейла за поканата за това проучване. За да увеличите максимално приходите си, моля, попълнете изцяло демографския си профил, актуализирайте го и проверявайте имейлите си.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.