Какво е Paypal?

PayPal е доставчик на платежни услуги. Paypal позволява на всички да изпращат и получават пари сигурно, удобно и на ниска цена, като използват имейл адрес. Можете да се регистрирате тук: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.