Apa itu TGM Panel?

TGM Panel adalah milik pembekal kajian pasaran global - TGM Research FZE. TGM Panel melakukan survei di Internet atau telefon bimbit bagi pihak syarikat kajian pasaran terkemuka. Survei merangkumi pelbagai topik seperti: produk, jenama, iklan dan juga topik kepentingan am lain. Penyelidik pasaran dalam bidang perniagaan, agensi, pendidikan dan media menghubungi kami untuk mendapatkan maklumat dan pendapat dari ahli panel kami.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.