Saya sudah rujuk kepada rakan/ahli keluarga tetapi tidak menerima mata

Untuk mendapatkan mata hendaklah memenuhi syarat berikut:

-Pastikan anda telah menjemput mereka untuk sertai TGM melalui pautan rujukan yang disediakan oleh kami.

-Pastikan rakan atau ahli keluarga anda telah melengkapkan survei pertamanya.

Selepas syarat di atas dipenuhi, mata anda akan ditambah secara automatik ke akaun anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.