Bila saya akan dapat pautan rujukan?

Pautan rujukan akan muncul di tab “program afiliasi” selepas anda melengkapkan survei pertama dan melengkapkan profil anda sekurang-kurangnya sehingga 80%.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.