Bagaimana mengaktifkan akaun?

Satu emel dengan pautan aktivasi akan dihantar ke alamat emel yang anda berikan semasa pendaftaran. Klik pada pautan itu untuk mengaktifkan akaun.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.