Bagaimana untuk menukar alamat emel?

Anda boleh menukar alamat emel anda dengan mengklik ikon tetapan profil pada penjuru kanan atas skrin > Tetapan akaun > tukar emel dan ikut arahannya. 

Sila maklum bahawa selepas menukar alamat emel anda, semua bayaran akan terhalang selama 7 hari.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.