Bagaimana untuk menukar jawapan dalam survei profil?

Bagi tujuan keselamatan, menukar data di survei profil hanya boleh dilakukan sekali dalam masa 2 minggu.

Anda boleh menukarnya 2 minggu selepas menyiapkan akaun dan mengisi data ini pada kali pertama.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.