Kenapa akaun saya disekat oleh Cint? Boleh anda buang sekatannya?

TGM tiada akses kepada maklumat ini, sila hubungi Cint secara langsung dengan mengklik pautan di bawah untuk selesaikan isu ini.

https://cint.zendesk.com/hc/en-us/requests/new

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.