Kenapa saya tak boleh lengkapkan kesemua survei profil?

Bilangan survei profil kadang-kadang bergantung pada negara.

Mungkin kami tak perlukan maklumat tersebut di negara anda untuk panel tersebut berfungsi dengan baik, jadi sesetengah survei mungkin tak aktif.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.