Berapa banyak wang boleh saya dapat?

Jumlah wang yang anda boleh dapat bergantung kepada berapa kerap anda mengambil bahagian dalam survei dan panjang survei tersebut. Biasanya, semakin panjang survei, semakin tinggi bayarannya. Ganjaran yang spesifik berubah mengikut survei. Anda akan menerima butiran tepat tentang ganjaran setiap survei dalam emel jemputan kajian tersebut. Untuk memaksimumkan pendapatan, sila lengkapkan profil demografi anda, selalu kemaskini dan semak emel anda.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.