Apa itu PayPal?

PayPal adalah penyedia perkhidmatan pembayaran. PayPal membolehkan sesiapa sahaja untuk menghantar dan menerima wang dengan selamat, mudah dan kos rendah, menggunakan alamat emel. Anda boleh daftar di sini: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.