Bagaimana pembayaran PayPal berfungsi?

Mula-mula, layari www.paypal.com dan buka akaun. Penting untuk PayPal anda mempunyai alamat emel yang sama dengan alamat emel yang anda gunakan untuk menerima survei (kami hantar wang hanya kepada emel ini). Jika anda sudah ada akaun PayPal, anda boleh tambah alamat emel yang anda gunakan di TGM Panel (sila pergi ke tetapan PayPal anda)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.