Apa itu mata?

Kami gunakan sistem mata untuk membantu kami untuk memantau pendapatan anda dan menguruskannya dengan efisien.


Mata dikira apabila anda:

• Merujuk kepada rakan dan ahli keluarga (program afiliasi)

• Mengisi profil. 

• Tidak layak mengambil survei (projek ditutup, anda bukan sebahagian daripada khalayak sasaran, atau apabila kuota sudah penuh)

Di masa akan datang, kami bercadang untuk memperkenalkan survei yang diberikan ganjaran mata.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.